SkyHelp er lukket og ophørt

SkyHelp har d. 18/07/2018 udsendt mails til alle kunder og informeret omkring virksomhedens ophør og lukning. Alle sager er lukket og frigjort af kontrakt.SkyHelp er på nuværende tidspunkt i gang med at slette alle oplysninger kunder har uploadet i forbindelse med deres oprettelse af sag. Vi anbefaler at alle ikke afsluttede sager hos os opretter deres sag hos enten AirHelp eller hos FlightHelp som begge er autoriserede virksomheder der kan behandle din sag om flyforsinkelse, aflyste flyvninger eller overbookede fly hvor du er blevet nægtet adgang af flyselskabet og om nødvendigt indbringe sagen for det relevante klagenævn eller domstolen.

Vi beklager ulejligheden.Mvh
SkyHelp