Drømmerejsen & økonomi

En drømmerejse for hele familien kan hurtigt løbe op i over 100.000 kr, et beløb de færreste kan disponere over uden videre. Det vil for de fleste kræve planlægning og en opsparingsplan at nå i mål – over op til flere år afhængig af hvor meget der skal bruges.

En drømmerejse vil ofte strække sig over 1- 6 måneder, og måske et helt år. En af de største omkostninger vil være den manglende indtjening i perioden, en omkostning der næsten kan modsvare omkostningen til selve rejsen. Dertil kan der være udgifter til privatboligen mens man er væk. Derfor vælger nogle at minimere omkostninger til en ellers ubrugt privatbolig ved enten at leje boligen ud i perioden, eller simpelthen at sælge boligen.

Rejseøkonomi – eksempel på en 6 måneders rejse

En familie med 2 voksne og 2 børn, med en hustandsindkomst på netto 40.000kr/måned, med bolig, bil og forbrugsudgifter for 35.000kr/måned, kan spare 5.000 op pr. måned.

For en længere rejse kan flybilletter nemt løbe op i eksempelvis 50.000kr, og dertil kommer overnatning og forbrug/forplejning/billeje for eksempelvis 1.750 kr/dag. For en periode på 180 dage vil en sådan rejse koste 365.000 kr. Skal familien spare op, vil det tage ca. 6 år.

Men hvis familien sælger bilen/bilerne, og lejer huset ud i perioden enten via AirBnB, eller endog går så langt som til at sælge huset, sådan at omkostninger til privatbolig går i nul, ser regnskabet pludselig meget anderledes ud.  Hvis vi antager at familien har udgifter til boligen, herunder banklån, realkredit og forsikringer for ca 15.000/måned, og udgifter til bil & transport for ca 4.000kr/måned, vil besparelsen forbundet hermed være i alt 19.000kr/måned. For en 6 måneders periode vil besparelsen være 114.000 kr,  og det beløb der skal spares op er nu ca 250.000 kr.

I forhold til det daglige forbrug på en ferie, så er det reelt mer-forbruget der skal budgetteres med, eftersom familien jo også bruger penge i det daglige hjemme i Danmark. Hvis udgangspunket er at familien bruger ca 300kr/dag i Danmark, så er denne udgift jo også sparet mens familien er udenlands. Det svarer til en besparelse på 54.000, og det beløb der skal bruges er nu ca. 200.000kr.

Men hvor skal man finde de 200.000kr?– de fleste vil enten spare op eller finde dem i friværdien i boligen. Ved opsparing vil det tage familien lidt overe 3 år. Men hvis man er heldig at have velvillige og formuende bedsteforældre, kan det også tænkes at lave en form for ”forskudsudbetaling” af arven, ved at bedsteforældrene låner pengene til jer ved hjælp af et gældsbrev, og at bedsteforældrene årligt nedskriver gældsbrevet med ca 60.000kr/bedsteforældre – så gælden ville kunne være blevet afskrevet efter blot 2 år.

Skal friværdien i boligen realiseres ved et boligsalg, vil vi anbefale guiderne på maeglerinfo.dk, så du opnår en vurdering af huset, og får den bedste pris for huset. Undrevejs i boligsalget det også vigtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport og få tegnet ejerskifteforsikring, så du som bortrejst boligsælger ikke pludselig står med et mangelskrav fra køber.

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen